Particulier

Wij als DATtheater hebben een samenwerking met de VriendenLoterij. De VriendenLoterij helpt ons bij het realiseren van onze doelen en projecten. Elke kwartaal ontvangen wij namelijk inkomsten vanuit de loten die voor DATTheater meespelen in de VriendenLoterij. Minimaal 40% van de inleg van de meespelende loten wordt door de VriendenLoterij afgedragen aan onze vereniging. Met deze inkomsten kunnen wij bijvoorbeeld decor materialen aanschaffen en onze regisseur betalen. Een keer in de zoveel tijd brengen wij als vereniging de samenwerking met de VriendenLoterij onder de aandacht door middel van een actie.

 Over de VriendenLoterij: 

De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, opgericht om structureel geld in te zamelen voor goede doelen in Nederland. De VriendenLoterij steunt goede doelen, culturele instellingen én ruim 3.500 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland.

Meer weten? Ga naar www.vriendenloterij.nl/clubs